Unge stemmer fra positioner i sted og rum - udfordringer til velfærdsprofessionernes arbejde?

Beskrivelse
Vores formål er at undersøge hvilke forandringer og udfordringer de øgede socialgeografiske forskelle i Danmark, medfører for velfærdsarbejdet. Mens lærere. socialpædagoger, socialrådgivere osv. uden tvivl ved, at arbejdet kræver noget forskelligt, alt efter om man arbejder i Gellerup, Ishøj, Vollsmose, Mors, Langeland, Lolland-Falster, Gentofte, Risskov eller Hasseris, så er det ikke forskningsmæssigt velbelyst, hvilke professionelle kompetencer mv, der er vigtige for at kunne løse de særlige opgaver, der følger af de væsentlige forskelle mellem områderne. Vi vil med denne artikel bidrage til at pege på nogen af udfordringerne. Vi har valgt at fokusere på unge og søge at få greb om, hvordan en områdebaseret udsathed kan komme til udtryk i unges oplevelser og handlemåder i transition til uddannelse og erhverv. Her har begreberne modstands- og legitimeringsidentitet vist sig frugtbare. Vi kan vise, at der for nogle unge optræder særlige dilemmaer, der knytter sig til opvækststeder. Disse dilemmaer udgør også udfordringer for den velfærdsprofessionelle indsats.
Relaterede emner