Vejen til demokratisk deltagelse - rapport om mobilisering (specielt af unge) i forbindelse med kommunal- og regionsvalg 2017 med særligt fokus på regionernes kampagne for høj valgdeltagelse

Beskrivelse
I denne rapport har DMJX med input fra Danske Regioner belyst mediebrugen og den demokratiske deltagelse i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2017. Vi har specifikt kigget på effekten af både mediebilledet under valgkampen generelt og den kampagne for høj valgdeltagelse, som
regionerne stod bag, mere specifikt. Vi har set på generelle forskelle i deltagelse mellem de unge og befolkningen som helhed. Vi har undersøgt vejene til demokratisk deltagelse for begge grupper: hvad er det for faktorer, der bestemmer, om man stemmer eller ej? Og endeligt har vi altså specifikt
undersøgt, hvorvidt og i hvilket omfang regionernes kampagne havde en målbar effekt på engagementet i valget.
Informationer
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • Børn og unge - kommunalvalg, regionsvalg, valgdeltagelse