Bidrag fra ekspertgruppen, Naturen og naturfænomener. Bilag 5: Naturen og naturfænomener. Bidrag fra eksperterne

Description
Objectives for customers' outcome: Fagligt bud på udfoldelsen af læreplanstemaet Natur og naturfænomener i dagtilbud
Methodology and working methods: Ekspertgruppemøder, konferencer med praksisfeltet
Motivation for the choice of methodology and working methods: Involvering af så mange interessenter som muligt i det forberedende arbejde til Socialministeriets anbefalinger til udmyntningen af de seks læreplanstemaer i praksis.