Mikrobiel vækst i plastrør - udfordringer og muligheder

Information