Anbringelse eller ej -En undersøgelse af, hvordan kommunale anbringelsesbeslutninger træffes i praksis – hvilken betydning har retsgrundlaget set i lyset af lokale standarder og metodekrav?

Description
Keywords