Behov for viden om cyber - og informationssikkerhed - uddrag af baggrundsrapport

Description
Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2018-2021),har til formål at sikre, at befolkningen, virksomheder og myndigheder kender og kan håndtere digitale risici (Finansministeriet, 2018).

Som led i strategiens initiativ 2.1. Digital dømmekraft og kompetencer via uddannelsessystemet har det været formålet med denne rapport at undersøge:

Hvilke kompetenceudviklingsbehov ift. cyber- og informationssikkerhed der kan identificeres hos målgrupperne i hhv. grundskolen, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, FGU og VEU, heriblandt også lærere/undervisere og andet pædagogisk personale, samt skoleledelser? Og hvilke materialeudviklingsbehov kan på den baggrund anbefales til brug og udvikling på Danmarks læringsportal emu.dk.

Overordnet er rapportens resultater at:

Danskernes videns- og kompetenceniveau er generelt godt, men kunne være bedre

Børn og unges viden og kompetencer skal omsættes til handling

Voksne mangler – især teknisk - viden og kompetencer ift. at tage ansvaret på sig

Der er et behov for organisationsdidaktisk udvikling og målrettede strategier

EUD, FGU og VEU er oversete målgrupper

Generelt er der behov for nytænkning af undervisning i cyber- og informationssikkerhed

Der påpeges perspektiver på udfordringer med anvendelse af sociale medier i undervisning

Der er køns-, alders- og generationsforskelle

Der er behov for flere aktører til at løfte opgaven

Der er specifikke faglige kompetenceudviklingsbehov

Rapporten afrundes med anbefalinger til materialer og materialeudviklingsbehov indenfor grundskolen, gymnasiet, FGU, VEU og EUD. Samtidig er der anbefaling til hvilke særlige faglige emner som der med fordel kan arbejdes mere med.

Rapporten er et uddrag af en samlet baggrundsrapport som ikke publiceres.
Information
Further information

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Number of pages25
Publication categoryCommunication

Commissioning body

???commissioningBody.name???Styrelsen for it og læring (STIL)

Collaborative partners

  • MEW Data
83 Downloads