Den ældre borger og hverdagsrehabilitering et sygeplejeperspektiv

  • Bente Høy
Description
Formålet med dette kapitel er at præsentere væsentlige aspekter af rehabiliterende sygepleje til ældre mennesker med den hensigt at bidrage til større klarhed i indsatsen. Sygepleje er helt central i ældreomsorgen, og det er derfor nærliggende at antage, at rehabiliterende sygepleje er en velbeskrevet tilgang. Forskning viser imidlertid, at rehabiliterende sygepleje til ældre men- nesker er uklar som terapeutisk indsats både internationalt og i Danmark. Det er uklart, hvad der er sygeplejefaglige kerneproblematikker, hvad der er sygeplejemål, hvad sygeplejen bidrager med, og hvad der indgår i rehabiliteringsprocessen (Waters & Luker 1996, Kjellberg 2013). Det er imidlertid helt afgørende for kvaliteten i ældreomsorgen, at sygepleje som rehabiliterende tilgang klargøres. Dette kapitel sætter fokus på den gerontologisk orienterede sygepleje, der rummer forståelsen af rehabilitering som en omsorgsetisk og terapeutisk sundhedsindsats.
Information
Further information

Original languageDanish
Title of host publicationRehabiliterende sygepleje : Begreb og klinisk praksis
Number of pages11
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMunksgaard
Publication date2014
Edition1
Article number15
ISBN (Print)978-87-628-12086
Publication categoryEducation

Collaborative partners

  • Aarhus University
Keywords