Epistemologi, evidensbasering og patientperspektiver.

  • Keld Thorgård
Description
Betydningen af patientperspektivet fremhæves i adskillige sammenhænge i sundhedsvæsnet (i klinisk praksis, i sundhedspolitik m.m.) af bl.a. medicinske filosoffer og i humanistisk sundhedsforskning. Fra et epistemologisk perspektiv er det imidlertid ofte uklart, hvad der menes med "patientens perspektiv". I denne artikel argumenteres for, at vi må udfordre patientperspektiver forstået som præferencer og som spontane subjektive udtryk, hvis vi skal lykkes med en redegørelse for patientperspektivernes epistemologi. Dele af den humanistiske sundhedsforskning kan bidrage til at analysere, hvorledes patientperspektiver konstitueres som en vigtig kilde til viden, og den kan ligeledes udfordre antagelser og forståelser i praksiser,
Information
Further information

Original languageDanish
JournalTidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
Issue number10
Pages (from-to)99-116
Number of pages18
ISSN1604-3405
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Organisations