Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet

  • Eva Ladekjær Larsen
  • Pernille Tanggaard Andersen
  • Carsten Kronborg Bak
Description
Vi lever i et arbejdssamfund, hvor arbejdslivet både udgør en kilde til identitet og velstand, og på samme tid beslaglægger vores tid og energi. Men hvordan er det at stå uden for arbejdsmarkedet og være ekskluderet fra dette fællesskab? Og hvorfor er det så svært at få mennesker tilbage på arbejdsmarkedet? Med baggrund i teori om social eksklusion undersøges disse spørgsmål ved at analysere socialt udsatte borgeres hverdagsliv og de komplekse risikoprofiler som tegner sig. Artiklen er således med til at vise, hvordan akkumulerede risikoprofiler er hindringer for inklusion på arbejdsmarkedet og ofte indebærer høj grad af social marginalisering.
Information
Further information

Original languageEnglish
JournalTidsskrift for forskning i sygdom og samfund
Issue number16
Pages (from-to)83-103
Number of pages21
ISSN1604-3405
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
Externally publishedYes

Organisations

    Collaborative partners

    • University of Southern Denmark