Nyt nordisk! - Initiativer inden for nordisk sprog- og tekstpædagogik

  • Frans Gregersen (Editor)
  • Mette Jørgensen (Editor)
Description
I denne udgivelse præsenteres nogle af resultaterne af et flerårigt tværnordisk samarbejde og netværk for læreruddannelser i Norden, Nordisk Nabosprogsdidaktik og Nabosprogskommunikation i Læreruddannelserne, hvis primære formål har været at udvikle et egentligt uddannelsestilbud i nordiske nabosprog og nabosprogsdidaktik til lærere og andre med interesse for nordisk sprogforståelse.
I udgivelsen har vi samlet en række artikler, der dels præsenterer forskellige faglige perspektiver på undervisning i nabosprog, dels giver et indblik i vores arbejde med at udvikle et konkret bud på en master i nordiske nabosprog. Arbejdet med at udvikle en master, som skulle vise sig at være særdeles vanskeligt, præsenteres yderligere i artiklen En mulig ny masteruddannelse i nordisk sprog- og tekstdidaktik – placeret i et nordisk landskab.
Undervejs i projektperioden har vi arbejdet med en række delprojekter, der har
undersøgt forskellige modeller og metoder, der dels har været med til at kvalificere arbejdet med at udvikle masteruddannelsen, dels har været med til at udvikle undervisningen i nabosprog på de eksisterende læreruddannelser.

Man kan læse mere om delprojekterne på projektets hjemmeside,
http://nordisk-nabosprogsdidaktik.dk
Information
Further information

Original languageDanish
PublisherNordplus
Number of pages125
ISBN (Electronic)978-87-998909-7-2
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Collaborative partners

  • University of Copenhagen
416 Downloads