Politisk argumentation - hvad, hvorfor og hvordan?

Description
Her kommer et eksempel på, hvordan man kan ”konstruere” en argumentationsanalyse og lidt om, hvad man kan bruge den til (fx at spørge ind til, åbne op for, begrunde m.fl.). Artiklen er tilvejebragt ifm. undervisning for studerende på Kommunikationsuddannelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – og har således haft et didaktisk formål og tjent som et eksempel på, hvordan man kan gribe en argumentationsanalyse an, bygge den op og bruge den. Der er taget udgangspunkt i et caseeksempel i politisk kontekst fra 2017.
Information
Further information

Original languageDanish
Publication categoryEducation