Samarbejde på tværs giver mening - Pædagoger repræsenterer børneperspektivet, når tværprofessionelt samarbejde med fx udsatte børn og unge finder sted

  • Birgitte Zeeberg
Information
Further information

Original languageDanish
JournalVera
Issue number48
Pages (from-to)29-36
Number of pages8
ISSN1397-4157
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo