Screening: En mulighed versus en risiko

Description
I denne artikel udforskes og diskuteres screeningers mulige implikationer for individer og samfund – her med udgangspunkt i screening for brystkræft, livmoderhalskræft, forhøjet kolesterol og knogleskørhed. Der fokuseres på screeningers mulige betydninger for følelsen af krop og selv med henblik på at diskutere, hvilken rolle screening kan have set i et forebyggelses- og sundhedsfremmeperspektiv. Formålet med artiklen er at skabe diskussion om screeningers positive og negative betydninger. I artiklen argumenteres for, at screening udover at redde liv og give tryghed også medvirker til usikkerhed og ængstelse. Derudover kan screening muligvis medvirke til risikotænkning, afhængighed af eksperter og til at kropslige signaler overhøres. Screening er en forbyggende foranstaltning, der ikke nødvendigvis giver mulighed for et sundt liv. Artiklen foreslår, at fokus på kropsbevidsthed styrkes i takt med, at antallet af screeninger stiger – samt bidrager til diskussionen om det etisk forsvarlige i, at raske mennesker i stigende grad screenes for mulige fremtidige sygdomme.
Information
Further information

Original languageDanish
JournalTidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
Issue number11
Pages (from-to)105-118
Number of pages14
ISSN1604-3405
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes