Tings-orienteret undervisning

Description
Artiklen diskuterer to aktuelle tilgange til undervisning, der knytter sig til henholdsvis en kontinental, indholdsorienteret didaktik og en angelsaksisk læringsmålsdidaktik. Der argumenteres for, at de to tilgange sigter mod henholdsvis at lære eleverne noget ubestemt om noget bestemt, og noget bestemt om noget ubestemt. Artiklen præsenterer som alternativ til de to præsenterede tilgange, med afsæt i bl.a. Graham Harman’s og Levi Bryant’s objektorienterede filosofi, en tings-orienteret tilgang til undervisning, der sigter mod at lære eleverne noget ubestemt om noget ubestemt.
Information
Further information

Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
Issue number3
Pages (from-to)81-90
Number of pages10
ISSN0904-2393
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Collaborative partners

  • uffelyngdal.dk