ForsideStudenterprojekter2013 skolereformen anno 2016

English

2013 skolereformen anno 2016

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Dokumenter

Vordingborg
  • Alex Rundblad
  • Simon Heinrich Larsen
  • Cecilie Lykke Damborg
Afsluttende semester, Pædagog (Professionsbacheloruddannelse)
I dette bachelorprojekt vil vi se nærmere på det tværprofessionelle samarbejde, som er affødt af 2013 skolereformen. Dette har vi sat os for at undersøge ud fra denne problemformulering:
Hvordan kommer det tværprofessionelle samarbejde til udtryk efter 2013 skolereformen, og hvordan planlægges og udføres det i den daglige praksis mellem lærer og pædagoger, og hvilken betydning har det for elevernes udvikling?
For at kunne besvare vores problemformulering har vi indsamlet en betydelig mængde empiri. I vores empiriske indsamling har vi gjort brug af den kvantitative og den kvalitative undersøgelsesmetode. I arbejdet med empirien har vi kategoriseret samarbejdsformer ved hjælp af Andy Højholdts samarbejdsformer. Under analyse af disse samarbejdsformer er der kommet nogle problemstillinger til overfladen, omhandlende mangel på fælles forberedelse, ydermere føler de ansatte ikke, at de har den fornødne tid til at praktisere fælles forberedelse. Disse problemstillinger er et stort irritationsmoment for de ansatte, da dette bunder i en ledelse der fordre at samarbejdet skal finde sted, og en personalegruppe der gerne vil samarbejdet. Virkeligheden er at det tværprofessionelle samarbejde kun finder sted i begrænset omfang. Blandt de ansatte er det uvist hvorvidt 2013 skolereformen har bidraget til elevernes faglige udvikling, dog kan vi konkludere ud fra PISA 2015 at elevernes faglige niveau er højnet siden PISA 2012.
Som relevant forskning benytter vi os af Rambølls rapport fra 2013 der hedder Effekten af en intensiveret pædagogindsats i skolen. På baggrund af analyse af overnævnte vil vi i afsnit 7. beskrive hvilke udviklingsmuligheder og handle overvejelser der kunne have en gavnlig effekt.
I diskussionens afsnittet vil vi blandt andet diskutere, om det tværprofessionelle samarbejde nødvendigvis har en udviklende effekt hos eleverne, eller om denne udvikling kan finde sted til trods for manglende samarbejde.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2017
Antal sider332
Udgivende institutionUCSJ

Kopier teksten fra feltet...