ForsideStudenterprojekterBørn og balance

English

Børn og balance

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro
  • Janni Kamp Jensen
  • Anne Birgitte Sørensen
  • Sara Rathkjen Jeppesen
  • Christina Thurid Rokkjær
Afsluttende semester, Fysioterapeut (Professionsbacheloruddannelse)
Baggrund
Der er mindre fokus på krop og bevægelse i daginstitutionerne, hvor børnene tilbringer en stor del af tiden. Legepladserne i traditionelle børnehaver er generelt alt for pæne og udfordrer ikke motorikken nok. I skolen har 6 % af danske skolebørn motoriske vanskeligheder som har betydning for indlæring og socialudvikling.
Formål
At belyse hvorvidt børns balance bliver bedre af at gå i en skovbørnehave, frem for en traditionel børnehave, med fokus på hvordan omgivelserne påvirker barnets sanser og balance.
Materiale og metode
Projektet indeholder teori som har betydning for den posturale kontrol og hvad der gør sig særligt gældende i forhold til udviklingen af barnets balance. Den praktiske del indeholder test og sammenligning af balance hos 9 børn fra en traditionel børnehave og 8 børn fra en skovbørnehave. Data blev indsamlet gennem brug af de tre balanceelementer fra M-ABC testen.
Resultater
Det fandtes at omgivelserne og terrænets indretning spiller en væsentlig rolle i forhold til udvikling af børns balance. Vi fandt ingen statistisk signifikant forskel, men en tendens til at børnene i skovbørnehaven har en bedre balance end børnene i den traditionelle børnehave.
Konklusion
Vi konkluderer, at omgivelserne spiller en væsentlig rolle i forhold til en god balance. Vi finder ingen signifikant forskel på balancen hos børnene i de to børnehaver, men en tendens som viser at børnene i skovbørnehaven har en bedre balance. Tendensen underbygges med resultater fra lignende undersøgelser. Sidst kan vi dog ikke konkludere, at det alene er skovbørneha-ven som er årsag til, at der er forskel på børnenes balanceevne.
Perspektivering
Vi mener, at der findes aspekter omkring følgerne for børn med dårlig balance, som kunne være interessant at undersøge. Det vil være relevant for vores faggruppe, og efter vores vurdering, samfundet, hvis fysioterapeuter integreres i daginstitutionerne og indgår i et tværfagligt samarbejde med pædagogerne.
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2011
Antal sider88

Emneord

Kopier teksten fra feltet...