Forside › Studenterprojekter › Gennemse

English

Søg efter studenterprojekter

Vælg et emneord...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Medier, journalistik og kommunikation indeklima skilsmisse sproglig udvikling markedsføring politik interaktive systemer tv og radio kommuner fødsel jordmoderarbejdet voksne udviklingshæmmede compliance døende egenomsorg førstehjælp hjerte-karsygdomme hospice KOL neurorehabilitering palliativ pleje smerter uhelbredeligt syge åndelig omsorg anlægsteknik bygningsingeniørvæsen genanvendelse katastrofer konflikter kort- og landmålingsteknik netværk nødhjælp produktudvikling programmering teknisk hygiejne professionsuddannelser socialrådgiveruddannelsen akademiuddannelser diplomuddannelser bioanalytikeruddannelsen feltarbejde fokusgrupper interviewundersøgelser diskursanalyse metodelære undersøgelsesmetodik intelligent design billedanalyse billeddiagnostik biomedicinske laboratorieanalyser blodprøver helsefysik klinisk biokemi klinisk fysiologi klinisk mikrobiologi klinisk neurofysiologi laboratorieteknik nuklearmedicin

børnehaver daginstitutioner dagtilbud dansk som andetsprog danskundervisning døgninstitutioner folkeskolen forældresamarbejde historie idræt indskoling klasseledelse lærere læsning matematik naturfag SFO skole skoleudvikling specialundervisning sprog udeskole undervisningsdifferentiering humanistiske fag musisk - Kreative fag naturvidenskabelige fag samfundsvidenskabelige fag materielt design voksen skoler

11 - 20 ud af 58Pr. side: 10
 1. Det pædagogiske arbejde med børn og sorg i børnehaven - med døden som tabu

  Maiken Duga

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2012

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 2. Det pædagogiske arbejde med inklusion og kropslighed i børnehaven

  Inge Overgaard

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2012

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 3. Det pædagogiske arbejde med mindfulness med henblik på at styrke børnehavebarnets selvværd og identitetsdannelse

  Cecilie Amtrup Sørensen, Line Warny Kastrup

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2013

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 4. Det pædagogiske arbejde med stress hos børnehavebarnet i alderen 4-5 år med inddragelse af den narrative tilgang

  Camilla Munk Rasmussen, Maria Johansson, Maria Bisgaard

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2012

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 5. Det pædagogiske arbejde med udvikling af positiv identitet hos børn gennem leg i børnehaven

  Tatjana Vestergaard Jensen, Anne Højlund Laursen, Julie Krabbe Pedersen

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2015

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 6. Drenges trivsel i en feminiseret børnehave

  Mia Cecilia Jakobsen, Sussi Lem Christiansen

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2015

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 7. Farlig leg

  Maiken Søgård Olsen, Stig Bonde Lindberg

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2015

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 8. Fysisk aktivitet i børnehaver

  Rebecca Stahl Nielsen, Christina Mernø Rickli

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2015

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 9. Førskolebørns motoriske niveau og daginstitutionens betydning for den motoriske udvikling - et tværsnitsstudie

  Dorthe Dalstrup Jakobsen, Signe Friis Jakobsen, Stine Strøm Lundsgård

  Fysioterapeut, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, Aarhus, 2015

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

 10. Gå ud og leg!

  Malene Brendstrup, Jeanette Hauch Sørensen

  Pædagog, (Professionsbacheloruddannelse) Afsluttende semester, 2014

  Studenteropgave: Bachelorprojekt

Kopier teksten fra feltet...