Home › Student Projects › Browse

Dansk

Search for Student Projects

Choose a keyword...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Media, journalism and communication construction materials construction Technology building Renovation energy efficient buildings energy Technology energy renovation fysisk planlægning house Building indoor Climate environmental Technology renewable energy children in care young people in care autism coping community integration gender/gender differences divorce socialt udsat mentally disabled developmental psychology udsatte børn udsatte unge identity language development user surveys e-business eu consumption globalization interkulturelle forhold entrepreneurship marketing market communication sales culture international politics politics digitial communication distance learning interactive systems internet based educations mobil læring social media technical aids virtual learning web 2.0 virtual learning beredskab coaching human Ressource (HR) innovation and entrepreneurship managing conflict quality management management stakeholders strategy teams blended learning cooperative learning evaluation evidence innovative teaching creative processes learning styles læseplaner motivation professionsidentitet relations cooperation educational Technology television and radio humanistiske fag musisk - Kreative fag scientific courses social science courses material design municipalities schools for adults adoption efterværn abusers social exclusion social inclusion social udsatte birth the midwife work mentally disabled adults compliance dying self-care first Aid hjerte-karsygdomme hospice KOL neurorehabilitation palliative care pain terminally ill spiritual care anlægsteknik bygningsingeniørvæsen recycling catastrophes conflicts kort- og landmålingsteknik network emergency aid product development programming technical hygiene professionsuddannelser bachelor in social work akademiuddannelser diplomuddannelser bioanalytikeruddannelsen fieldwork focusgroups interview surveys discourse Analysis methodology research methodology intelligent design billedanalyse billeddiagnostik biomedical laboratory analysis blood tests health Physics clinical biochemistry clinical physiology clinical microbiology clinical neurophysiology laboratory techniques nuclear Medicine

børnehaver daginstitutioner dagtilbud dansk som andetsprog danskundervisning døgninstitutioner folkeskolen forældresamarbejde historie idræt indskoling klasseledelse lærere læsning matematik naturfag SFO skole skoleudvikling specialundervisning sprog udeskole undervisningsdifferentiering

1 - 10 out of 26Page size: 10
 1. Dannelse og uddannelse i en 1. klasses billedkunstundervisning

  Maren Bohn

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2012

  Student thesis: Bachelor project

 2. De individuelle elevplaner og inklusion

  Kasper Bech Knudsen

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2013

  Student thesis: Bachelor project

 3. Det kreative skub - til dannelse og innovation

  Lonnie Warren

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2013

  Student thesis: Bachelor project

 4. Didactic considerations for including homework in the Danish schools

  Maja Pernille Jensen

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2014

  Student thesis: Bachelor project

 5. Evaluation of geography

  Signe Ahrenfeldt Thiel

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2013

  Student thesis: Bachelor project

 6. General Education as motivation for Physical Education

  Katja Maria Pedersen

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2014

  Student thesis: Bachelor project

 7. Idrætslærerens betydning for pigernes motivation i idræt

  Line Slot

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2015

  Student thesis: Bachelor project

 8. Idrætsneutralitet og inklusion i idrætsundervisningen

  Alexander Bjerreskov

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2014

  Student thesis: Bachelor project

 9. Imbalance in the Childrens Homebase: et kvalitativt studie om læreres og ergoterapeuters oplevelse og vurdering af de fysiske omgivelser i forhold til børn med koncentrationsvanskeligheder

  Line Bach Nielsen, Kasper Verner Poulsen, Sandra Holter Mittet

  Occupational Therapy, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2015

  Student thesis: Bachelor project

 10. Kaosboldspil som udgangspunkt for social læring og dannelse i idrætsfaget

  Nikolaj Dalsgård

  Teacher, (Professionsbacheloruddannelse) Final semester, 2015

  Student thesis: Bachelor project

Previous 1 2 3 Next

Copy the text from this field...